/ 4 نظر / 17 بازدید
زهرا

اولین بار که عاشق پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) شدم و به همه لحظه های زندگی ام که بدون محبت او سپری شده بود به تحقیر نگریستم میانه خواندن رمان "آنک ان یتیم نظر کرده بود" من هیچ از پیامبر مهربانی نمی دانستم هیچ اکنون هم هیچ نمی دانم اما حس مهربانی اش روحم را نوازش میکند

من عاشق محمد ص هستم

من عاشق محمدم(ص) خدا مرا عاشق محمد (ص) کرد از بچگی خدا مرا عاشقتر به محمد (ص) کرد از زمانی که کتاب " رحمت نبوی، خشونت جاهلی" را خواندم . نوشته دکتر صابر اداک خدایا ما را عاشق حبیبت نگه دار خدای قادر متعال دشمنانت را عاشقت کن. اگر قابل هدایت نیستند محو و ذلیل کن

مریم

من از این غفلت معصوم تو ای شعله ی پاک بیشتر سوزم و دندان به جگر میفشرم منشین با من ، با من منشین تو چه میدانی که چه افسونگر و بی پا و سرم تو چه میدانی که پس هر نگه ساده ی من چه جنونی ؟ ! چه نیازی ؟ ! چه غمی است ؟