خدا ... حسین

عاشورا فقط برای سوختن نیست برای حرکت و به خدا رسیدن هم هست، هرموقعی به حسین (ع) به دیده استقلالی نگاه بشه نتیجه اش این میشه که چون گریه بدون معرفته، یک زمانی هم مثل حسینی بخوان ظهور کنن هیچ بُعدی نداره که ما هم مثل کسانی که در مقابل حسین بودن نباشیم. پناه می بریم بر خدا.

انبیا و ائمه فقط به خاطر این اومدن که ما رو به خدا برسونند. برای همین وقتی داریم به حضرت گریه می کنیم احساس کنیم که با این عزای حسین داریم یک قدم توی زندگیمون به خدا ومعرفت خدا نزدیک می شیم.

هرکسی عظمت خدا رو بیشتر درک کرد متوجه میشه که نماینده خدا بودن یعنی چی؟ اون چیزی که باعث میشه آدم خون گریه کنه اینه که این حسین خدا بوده؟! این نماینده خدا روی زمین بوده که اینگونه شد؟! عظمت خدا رو درک کنیم، بعد ببینیم محبوب خدا رو... آآآه

/ 1 نظر / 9 بازدید
یه ساحلی

سلام دوستان در امسال که قدر یه ذره یا شاید اندکتر خدا را بیشتر شناختم(همین شناختهای ذهنی محدود ) مصیبت عاشورا برایم سخت تر بود الها به خدا شناس حقیقی- امام زمان مان - صبر عنایت فرما