من اینطوری ام :)

لبخندی که در چهره ام می بینی

معنایش این نیست که زندگی ام بی نقص است

بلکه قدردان داده های خدای مهربانم هستم

اسم این ورزشکار:Cody McCasland 

/ 3 نظر / 19 بازدید
الف

شکر نعمت ،نعمتت افزون کند کفر، نعمت از کفت بیرون کند

سینا

تمام هستی من هرجاکه هستی باش هوای تو ازدورهم زندگی می بخشد