چهلمین روز

یا هادی

در زیارت اربعین توصیف دو گروه از انسان‌ها آمده است...

دسته اول:

مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیا وَباعَ حَظَّهُ بِالاَْرْذَلِ الاَْدْنى وَشَرى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الاَْوْکَسِ وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدّى فى هَواهُ

کسانی که دنیا فریبشان داد و بهره (کامل و سعادت خود را) به بهاى پست ناچیزى فروختند و آخرتشان را درمقابل بهائى اندک و بى مقدار فروختند، و بزرگى کردند و خود را در چاه هوا و هوس سرنگون کردند، وَاَسْخَطَکَ وَاَسْخَطَ نَبِیَّکَ وَاَطاعَ مِنْ عِبادِکَ اَهْلَ الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ...  و تو و پیامبرت را بخشم آوردند و از میان بندگانت آنانى را که اهل دو دستگى و نفاق بودند پیروى کردند...

 

و دسته دیگر:

اَنّى وَلِىُّ لِمَنْ والاهُ وَعَدُوُّ لِمَنْ عاداهُ بِاَبى اَنْتَ وَاُمّى یَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ... من دوست دارم هر که او را دوست دارد و دشمنم با هر که او را دشمن دارد پدرم و مادرم بفدایت اى فرزند رسول خدا... اَنّى بِکُمْ مُؤْمِنٌ... من به شما ایمان دارم...
وَقَلْبى لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ وَ اَمْرى لاَِمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتى لَکُمْ مُعَدَّةٌ...
و دلم تسلیم دل شما است و کارم پیرو کار شما است و یاریم برایتان آماده است...

/ 0 نظر / 24 بازدید