چقدر شبیه مولایم هستم؟

هیچ وقت ندیدم او را که به یکى از موالى و غلامان خود بد گوید و فحش دهد

و هیچگاه ندیدم که در خنده خود قهقه کند بلکه خنده او تبسم بود

و چون سفره طعام نزد او مى نهادند خدمتکاران خود را تمام سر سفره مى
طلبید حتى دربان را وایشان با آنها طعام میل مى فرمود 

 روزه سه روز از هر ماه که پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه میان ماه باشد از او فـوت نـشـد و مـى فـرمـود: روزه ایـن سـه روز مـقـابـل روزه دهـر اسـت ،

و آن حـضـرت بـسیار احسان مى کرد و در پنهان صدقه مى داد و بـیـشـتـر صـدقـات او در شـبـهـاى تـار بـود...

/ 2 نظر / 16 بازدید
مریم

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

س

یا حضرت سلطان منو به خاطر کوچیکیم ببخشید این چند روز سعی کردم خودم را شبیه شما بکنم و حرف کسی را قطع نکنم مولا مدد