توی دنیایی که نامردان عصا از کور می دزدن...

توی این دنیای آشفته و پر از هیاهو... چقدر شلوغه دنیا... بی رحم... همه از هم می زنن... به تنگ اومدم... خسته ام

توی همه بی وفایی‌ها کیه که جواب من رو بده؟

از روی تعصب نمی گم... نگا می کنم ببینم سوی دلم کجا می ره

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند؟

                                        بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند؟

اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی

                                        وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند؟

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

                                        نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند

/ 1 نظر / 28 بازدید