یا علی جان در روی تو می بینم مهر رخ سرمد را

پاکانِ دو عالم پاک، از آیه تطهیرت                 حسن ازلــــی پیدا بر خلق ز تصویرت

خورشید اگر وام از رخسار تو نستاند              تــــا حشر ز بی نوری بر کام افق ماند

حق، عالم خلقت را برگرد تو گرداند                  احمد دُر مدح از لب بر پای تو افشاند

ای روح قدس را بال از طایر اقبالت                 آیات کتاب الله در حسن و خط و خالت

ای در همه جا با ما از خویش مران ما را          چون ذره جدا گردد از مهر جهان آرا؟!

غلامرضا سازگار

 موضوعات مرتبط: مناسبت

/ 1 نظر / 13 بازدید
س

عید همگی مبارک چه شعر زیبایی