ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم

بک یا نور

چه کورند این مردمان و چه فراموش کارند این آدمیان!

آیا به یاد ندارند فرموده رسول الله را درباره تو: فاطمه پاره تن من است هر کس او را به خشم آوردمرا خشمگین ساخته و هر کس مرا خشمگین کند مورد غضب خداوند است...

و تو ای فاطمه تاریخ را گواه گرفتی که برآنان خشمگین شدی، برآنان که چشمها و گوشها را بستند و زبان به حقیقت نگشودند، بر آنان که حق را از جایگاهش خارج ساختند و عهد خداوند راشکستند ...

وجدان بیدار تاریخ تا ابد چشم برتو دارد، اندوه آن در سوخته تا همیشه بر جان دنیا آتش خواهد زد، راز مگوی آن کوچه هرگز از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد!

و قبر پنهانت گواه است بر غربت تو و غربت اهل بیت تو ...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
من عاشق محمد ص هستم

چقدر زیبا .. چقدر سخت ایشالا شال همه دوستان فاطمی باشه